HOOFDPAGINA
HOE WERKT HET?
    DE PRAKTIJK
IN DE MEDIA
MET WIE WERKEN WIJ SAMEN?
INFORMATIEAANVRAAG
MEDEDELINGEN
CONTACT
 
 

De praktijk: zekerheid zonder zorgen

Flexibel Verzilverd Wonen.

De flexibele huuroptie wordt samen met een landelijke belegger aangeboden.

U wenst uw woning te verkopen en terug te huren. Afhankelijk van de waarde van van uw woning, uw inkomen en uw leeftijd kunt u een keuze maken voor een koopsom en de daarbij behorende huur, zie onderstaande voorbeelden.

  • Uw woning staat in een gebied waar de belegger wenst aan te kopen.
  • De huurprijs past bij uw inkomen.
  • De door de makelaars vastgestelde waarde van uw woning is niet minder dan € 200.000,- en niet meer dan € 600.000,-
  • Er is geen leeftijdsgrens voor de aanvraag wel weegt de leeftijd mee in de keuzemogelijkheden voor wat betreft de koopsom. en de huurvaststelling.
  • U moet in staat zijn om met de uitgekeerde koopsom uw hypotheek af te lossen.

Aanbod Woningcorporaties:

Verzilveren met behoud van woonrecht;
U verkoopt uw woning waarbij u eigenaar blijft van het woonrecht. U bewoont dan zonder huurbetaling de woning.U ontvangt een koopsom welke afhankelijk is van onder andere de waarde van de woning en de leeftijd van de bewoner(s). Op verzoek wordt u een vrijblijvend rekenvoorbeeld toegezonden. De garantie van levenslang woonrecht (en onderhoud) geldt tot het overlijden of de verhuizing van de laatste van de partners.

De woning verkopen en terug huren;
U wenst de woning te verzilveren, maar verwacht in de toekomst wellicht nog eens te verhuizen.U krijgt dan een van te voren afgesproken koopsom uitgekeerd. Daarnaast wordt voor de woning een huurprijs berekend en verkrijgt u het huurrecht van de woning. Voor de huuroptie is de voorwaarde dat de huurprijs binnen het woningwaarderingssysteem valt. Er is bij deze optie geen keuzemogelijkheid voor wat betreft de hoogte van de koopsom in relatie tot de huurprijs.

  • De kosten voor achterstallig onderhoud en/of een nog bestaande hypotheek, worden in mindering gebracht op de koopsom.
  • Torenstad Verzilverd Wonen is een exclusief product voor mensen van 60 jaar en ouder.
  • De woningcorporatie neemt het besluit of de woning wordt aangekocht.
  • Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.
  •